Hasła rzeczowe

Między Przystankami

„Między Przystankami”, bezpłatne pismo wydawane 18 XI 1986–5 I 1990, organ TKZ NSZZ „S” MPK w Łodzi, od nr. 19 (22 XI 1989) jako organ Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S”. Jedyne w tym czasie podziemne pismo „Solidarności” na poziomie zakładu pracy w Łodzi. Ukazało się 20 numerów, obj. 2–4 s., format A5, druk na powielaczu elektrycznym. Wydawane nieregularnie, w większości dystrybuowane na terenie MPK. W redakcji: Krzysztof Frątczak (1988–1990 przejął niemalże cały ciężar redagowania na siebie), Kazimierz Nowicki, Witold Milczarek (pomysłodawca tytułu) i Jerzy Katarasiński. Redakcję wspomagali także Iwona Śledzińska-Katarasińska i Marek Markiewicz. Początkowo art. dot. spraw wewnątrzzakładowych, działalności statutowej TKZ, spraw związkowych, oświadczenia Grupy Roboczej Komisji Krajowej itp. Informacje dot. ogólnej sytuacji w kraju należały do rzadkości. Od poł. 1988 pismo zdominowały art. odnoszące się do konfliktu między Prezydium ZR Ziemi Łódzkiej a RKW (RKO).

Przemysław Stępień

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry