Hasła rzeczowe

Międzydzielnicowy Komitet Solidarności Kraków

Międzydzielnicowy Komitet Solidarności Kraków (MKS Kraków) – został przekształcony 29 XII 1982 roku z Międzydzielnicowego Komitetu Strajkowego Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia. Inicjatorem zmiany był jej szef Robert Kaczmarek, a wynikała ona – jego zdaniem – z konieczności nastawienia się na długofalową działalność, polegającą na budowaniu i rozwoju niezależnego życia społecznego. Działalność i organizacja komitetu oparta została o system kolportażowy ABC, funkcjonujący w okresie legalnym. W ramach MKS działały: sekretariat, którego pracą kierował osobiście Kaczmarek oraz zebrania plenarne delegatów. Organem prasowym była „Kronika Małopolska”, redagowana głównie przez Dorotę Stec i Danutę Suchorowską, które zorganizowały sieć łączników dostarczających materiały i informacje z zakładów pracy. Teksty programowe pisali głównie Kaczmarek i Tadeusz Syryjczyk. Po wyjeździe Kaczmarka na leczenie do Paryża, od IV 1983 roku szefem struktury został Syryjczyk, sekretariatem kierowała Dorota Stec, a funkcję łącznika na Krowodrze przejął Andrzej Fus. Działacze MKS pomagali tworzyć podobne struktury w innych miastach (m.in. w Nowym Sączu, Myślenicach, Rzeszowie), a także redagować gazetki zakładowe poprzez dostarczanie papieru, sprzętu i matryc (np. przy wydawaniu „Kurierek CeBe”, „Kolejarza Małopolskiego”, czy „Kablowca”) i organizować konspiracyjne biblioteki w zakładach pracy. Większe spotkania MKSu odbywały się poza Krakowem i zawsze w oparciu o zasady konspiracji, na którą Kaczmarek zwracał szczególną uwagę. 28 X 1983 roku MKS wszedł w skład Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska (który zastąpił RKW), gdzie zachował autonomię organizacyjną i finansową. Od połowy 1984 roku, dzięki staraniom Kaczmarka, MKS Kraków nawiązał współpracę z delegatami Francuskiej Konfederacji Robotników Chrześcijańskich (CFTC).

Bartosz Kapuściak

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry