Hasła rzeczowe

Międzydzielnicowy Komitet Strajkowy Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia

Międzydzielnicowy Komitet Strajkowy Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia, powstał 17 X 1982 w Ostrowsku na Podhalu z inicjatywy ukrywającego się w górach Roberta Kaczmarka. Bezpośrednią przyczyną powołania tej struktury był apel TKK o zorganizowanie 10 XI strajku powszechnego w związku z delegalizacją „Solidarności”. Zebrane w Ostrowsku osoby (ok. 20, również z Bochni, Nowego Targu i Myślenic) wystosowały do zakładów pracy w Krakowie apel o ogłoszenie od 19 X gotowości strajkowej i podjęcie przygotowań do listopadowego strajku. Opracowano wówczas ponadto podstawowe założenia programowe oraz podział zadań i kompetencji terytorialnych. Każda z dzielnic Krakowa, wchodząca w skład MKS-u miała być obsługiwana przez jedną, wyznaczoną osobę: za Śródmieście odpowiedzialna była Barbara Niemiec („Marysia”), za Podgórze – Anna Mucha („Joanna”), za Grzegórzki – Danuta Suchorowska („Zosia”), a za Krowodrza – Dorota Stec („Alina”), która była łącznikiem i „prawą ręką” Kaczmarka. Sprawami wydawniczymi powierzono Januszowi Lupie („Łukasz”). 29 XII 1982 struktura ta przekształciła się w Międzydzielnicowy Komitet Solidarności Kraków.

Bartosz Kapuściak

Opcje strony

do góry