Hasła rzeczowe

PORS 13 Grudzień

„PORS 13 Grudzień”, pismo wydawane 21 XII 1982–4 V 1983 w Łodzi przez grupę działaczy „S” z łódzkich zakładów pracy, używającą nazwy „PORS [Podziemna Organizacja Robotnicza „Solidarność”/Podziemna Organizacja Robotniczo-Społeczna] 13 Grudzień”; podtytuł: „Tygodnik ogólnopolski” (nr 1, 3–5, 7, 8), „Biuletyn ogólnopolski” (nr 2, 6). Ukazało się 8 nr., obj. 2 s., format A4, nakł. ok. 400 egz.; druk z matrycy białkowej na ramce przez Janusza Matusiaka, który także przepisywał teksy na matrycę; wychodziło pocz. nieregularnie, od nr. 4 starało się zachować cykl tygodniowy.

W redakcji: Zbigniew Gałązka, sekretarz KZ w Zakładzie Przemysłu Precyzyjnego Polmatex-Wifama w Łodzi; Jerzy Kłosiński ps. Murzyn, przew. KZ w Zakładach Artykułów Technicznych Artech tamże; J. Matusiak, przew. KZ w Fabryce Kotłów i Radiatorów Fakora tamże; oraz dwaj pracownicy ZR ZŁ NSZZ „S”: Zdzisław Mikołajczyk i Ryszard Olejniczak. Autorzy m.in.: Z. Gałązka i J. Matusiak.

Kolejne nr. 1–6 rozpoczynały się art. odnoszącymi się do bieżących wydarzeń, podpisanymi „PORS 13 Grudnia”; w nr. 1 i 2 mającymi formę apeli do społeczeństwa; w nr. 4 umieszczono „List otwarty Fabryki Urządzeń Przemysłu Spożywczego w Łodzi do Sejmu PRL” z 17 III 1983, zawierający protest przeciwko delegalizacji NSZZ „S”; publikowano także informacje z zakładów pracy i przedruki z prasy podziemnej; na końcu każdego nr. wiersz tworzony specjalnie do niego.

Kolportaż we własnej sieci stworzonej przez wydawców na terenie zakładów pracy Łodzi.

Przestało się ukazywać na skutek wpadki. 6 V 1983 J. Matusiak został zatrzymany, w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję, podczas której znaleziono m.in. rękopisy tekstów do pisma. Przesłuchiwano także Z. Gałązkę.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry