Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/23092,Zawsze-Solidarni.html
22.04.2024, 02:22

Zawsze Solidarni

„Zawsze Solidarni”, pismo wydawane 21 II–28 VI 1982 w Łodzi przez Ruch Samoobrony Solidarność; na winietach kolejnych nr. umieszczano za każdym razem inne motto; od nr. 4 w stopce informacja: „Biuletyn Publicystyczno-Informacyjny Ruchu Obrony Solidarności”; ukazało się 7 nr., obj. 2 s., format A4, w nakł. 1000 egz.; druk na ramce z matrycą białkową; wychodziło regularnie w cyklu dwutygodniowym z dwumiesięczną przerwą między nr. 3 i 4.

Pismo reagował Zenon Szendo przy współpracy Henryka Jaranowskiego; drukowane w mieszkaniu Romana Kopyckiego (nr. 1, 4–7) oraz Józefa Majewskiego (nr. 2 i 3) przez H. Jaranowskiego, R. Kopyckiego, J. Majewskiego, Z. Szendo, Karola Jędrzejczyka i Grażynę Anczykowską; zaopatrzeniem w papier, sprzęt i materiały drukarskie zajmowali się Jerzy Baliński, Władysław Olszacki i Andrzej Rożniata.

W nr. 1 art. wstępny Byliśmy jesteśmy, będziemy. W piśmie teksty podpisane „Ruch Samoobrony Solidarność”: O Solidarność, o nasz byt i lepsze życie (nr 2), w którym przedstawiono cele RSS, oraz apel Do was siostry i bracia (nr 4); art. publicystyczne, informacje bieżące, m.in. w nr. 7 Rewizja procesu A. Słowika i J. Kropiwnickiego. W nr. 2–6 krótkie informacje, w tym z regionu łódzkiego w dziale „Wiadomości”, niektóre teksty publicystyczne i informacyjne były przedrukami krajowych pism podziemnych, np. łódzkiej „Solidarności Walczącej”. W nr. 4 wiersze o tematyce związanej z „S” i stanem wojennym, np. w nr. 2 Jerzego Narbutta Solidarni.

Kolportaż przez członków RSS J. Balińskiego, H. Jaranowskiego, J. Majewskiego i W. Olszackiego wśród pracowników zakładów pracy na terenie Łodzi za pośrednictwem Józefa Pińkowskiego i A. Rożniaty oraz na terenie Piotrkowa Trybunalskiego za pośrednictwem Marka Monety i Krzysztofa Uptasa.

Na pocz. VII 1982 członkowie RSS zrezygnowali z wydawania dalszych nr. pisma i podjęli się drukowania podziemnych czasopism „Jesteśmy” i „Przedwiośnie” (VII–VIII 1982), VIII 1982 rozpracowani przez SB, aresztowani, oskarżeni i skazani w największym procesie (16 osób) w okresie stanu wojennego w Łodzi (III 1983).

Henryk Marczak

Opcje strony