Hasła rzeczowe

Komunikat (NZS, Wrocław)

„Komunikat”, pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów we Wrocławiu, powstało II 1981 w czasie studenckich strajków łódzkich. Ukazywało się nieregularnie 15 II 1981–9 XI 1981 (nr. 1–20) oraz jako kontynuacja 13 XII 1982–6 XII 1989 (nr. 0–90). Początkowo druk jednostronny na powielaczu, format A4, od nr. 14 1981 offsetowy, nr 15–20 format A5, obj. 2–8 s. W nagłówku pierwszej strony logotyp UWr. Druk w Studenckiej Drukarni Strajkowej im. Jana Palacha, od nr. 14 1981 w Zakładach Graficznych UWr, po wznowieniu przez: Oficynę Wydawniczą NZS UWr, Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej, Koordynację Wydawniczą RKW (również RKW NSZZ „S”) oraz drukarnię uczelnianą AWF w nakł. 800–10 000 egz. Podtytuł nr. 1–6 1981: „Strajkowe Biuro Prasowe UKS NZS UWr”; od nr. 7 1981: „Komunikat Komisji Informacyjnej NZS”; od nr. 14 1981: „Organ prasowy Zarządu Uniwersyteckiego NZS UWr”; od nr. 15: „Pismo zarządu uczelnianego NZS Uniwersytet Wrocławski”; od nr. 16 1981: „Pismo zarządu Uniwersyteckiego NZS Uniwersytet Wrocławski”. Zmiany w tytułach wydawanych od XII 1982: nr 1: „Komunikaty: Niezależne Zrzeszenie Studentów UWr”, od nr. 2: „Komunikat: Niezależne Zrzeszenie Studentów. Uniwersytet Wrocławski”, nr 25: „Komunikat Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 12 (41) (1986)–nr 8(56) (1987) oraz nr 2(69) (1988)–nr 16(83) (1989) „Komunikat NZS UWr”, nr 4 (1984) podtytuł: „Pismo Zarządu Uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, nr 9 (1984) podtytuł: „Pismo Zarządu Uniwersyteckiego NZS i Akademickiego Ruchu Oporu NZS PWr”, nr 10–19 (1984) podtytuł: „Pismo Zarządu Uniwersyteckiego NZS i Zarządu Akademickiego Ruchu Oporu NZS PWr”, od nr. 26 (1985) podtytuł: „Pismo Zarządu Uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 30–31 (1985) podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów, nr 35–36 (1985) podtytuł: „Pismo Zarządu Uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UWr”, nr 9 (38) (1985) podtytuł: „Pismo Zarządu Uniwersyteckiego NZS UWr”, nr 7 (65) (1988) podtytuł: „Pismo ZU NZS UWr”, od nr. 1 (87) (1989) do końca podtytuł: „Pismo Zarządu Uniwersyteckiego NZS” (wyjątkiem były nr. 13 (80) i 14 (81) z 1989 bez podtytułów). Założycielami i redaktorami w pierwszym okresie działania „Komunikatu” byli: Jarosław Świątek, Jolanta Kruczek (podani w stopce od nr. 6). W kolejnych nr. pismo tworzyli: Danuta Szczepańska (od nr. 7), Jacek Ściobłowski (p.o. redaktor nacz. od nr. 8, od 14 redaktor nacz.), Jerzy Żurko (od nr. 9 jako redaktor techn.), Jolanta Pikos, Beata Sadowska (obie od nr. 18) oraz Włodzimierz Biały, Genowefa Bołtromiuk, Piotr Krukowski, Bartłomiej Nowotarski, Maciej Łucarz i Mirosław Spychalski. Po wznowieniu pismo ukazywało się nieregularnie, zwykle 2 lub 4 strony. Pierwsze nr. redagowali (1983): Bogdan Zdrojewski, Ryszard Wilczyński, Dominik Stefanko. W kolejnych latach byli to Adam Markiewicz, Zbigniew Wołek, Piotr Krukowski, Sławomir Najnigier. Do grona redaktorów i współpracowników należeli m.in. Marek Berdowski, Ryszard Czarnecki, Eugeniusz Dedeszko-Wierciński, Jan Franczak, Marcin Kalita, Tomasz Kontek, Wojciech Król, Jarosław Łuczak, Jacek Protasiewicz, Aleksander Puszczewicz, Tomasz Przedpełski, Kalina Rowińska, Grzegorz Schetyna, Tomasz Szaynok, Tomasz Wołodźko. W nr. 4 (52) (1986)–5(72) (1988) redaktor odpowiedzialny G. Schetyna ps. Mateusz Lewita; nr. 9(76), 10(77), 16(83) oraz 1(87) (1989) redagował zespół, nr ostatni – 4(90) redaktor Ryszard Dudzik. Numery: 13(80)–16(83) (1989) wyd. strajkowe. Numeracja zmienna i chaotyczna. Nie zawsze datowano pisma. 1981 dołączano do niego sporadycznie dodatki, określane jako specjalne czy samoistne: „Komunikat wieczorny Komitetu Gotowości Strajkowej NZS” (III 1981), „Komunikat wieczorno-poranny Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego” (III 1981), „Wielki nocny marsz pokoju” (IV 1981), „Sytuacja na uczelniach w Polsce” (III 1981), „Wszystko zależy od nas samych” (V 1981). Od nr. 9(38) (1986) wprowadzono numerację roczną i ciągłą. Pojawiały się wydania spec.: nr 30–31, 35–36, 7(65) (1988) oraz wspólne z „Na Indeksie”: nr 9(67) (1988) „Komunikatu”. „Komunikat” był pismem informacyjnym. Początkowo ukazywały się w nim wiadomości dot. strajku (II 1981). Z kolejnymi nr. pojawiały się informacje dot. życia studenckiego, funkcjonowania NZS, teksty publicystyczne. Kolejne nr. przekształcały pismo w stronę informacyjno-publicystyczną. Wiele art. odnosiło się do wewnętrznej sytuacji NZS, sytuacji w kraju, zamieszczano opinie dot. bieżących wydarzeń oraz teksty zw. z rocznicami. We Wrocławiu pismo kolportowano bezpłatnie. Poza miastem w cenie zależnie od momentu od 5 do 200 zł.

Marek Szajda

Region Dolny Śląsk, Wrocław, NZS

Opcje strony

do góry