Hasła rzeczowe

Międzyszkolny Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej (Wrocław)

Międzyszkolny Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej, niezależna struktura uczniów szkół średnich Wrocławia. Pierwszy UKOS powstał 1 X 1980 w III LO. W referendum 96,5 proc. uczniów szkoły uznało go za swojego reprezentanta. 8 X 1980 na spotkaniu z przedstawicielami szkół średnich Wrocławia powołano do życia Międzyszkolny Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej. XI 1980 MUKOS skupiał 22 szkoły średnie. Najważniejsze postulaty: wolność słowa, zaprzestanie „tresury ideologicznej” w szkole, zmiana systemu oceniania, żądanie przeprowadzenia demokratycznych wyborów do samorządów, które uzyskałyby pełną autonomię. Komitet miał statut oraz kilkuosobowe prezydium wyłaniane spośród delegatów szkół. Zebrania przedstawicieli co tydzień, pocz. przychodziło na nie kilkadziesiąt osób, późn. ograniczały się do kilkunastu najbardziej zaangażowanych osób (zebrania w III LO, nast. w Domu Kultury przy ul. Dubois). MUKOS pełnił funkcję koordynatora i inicjatora działań prowadzonych przez UKOS-y poszczególnych szkół, te jednak nie wykazywały dużej aktywności. Przedstawiciele MUKOS prowadzili również z kuratorium oświaty we Wrocławiu rozmowy w kwestii legalizacji komitetu. Wiosną 1981 działalność rozpoczęła wszechnica, której wykłady dla uczniów prowadzili gł. studenci (poruszano m.in. tematykę marksizmu, zjawiska rewizjonizmu w l. 1956–1968). Pisma MUKOS: „Quo Vadis” i „Ukosem” (organ prasowy). Do najaktywniejszych działaczy należeli m.in.: Wojciech Bolanowski, Urszula Gardy, Piotr Gomułkiewicz, Paweł Wrabec, Piotr Kolbusz, Wojciech Niżyński, Dariusz Ściepuro, Władysław Stasiak i Marek Wojtasiewicz. Przedstawiciele MUKOS brali udział w krajowych spotkaniach organizacji uczniowskich, których celem była koordynacja działań na szczeblu ogólnopolskim. Komitet współpracował z dolnośląską „S”, z ZR Dolny Śląsk (druk „Ukosem”), uczniowie kolportowali pisma „S”, kontakty utrzymywano również z NZS. Po odejściu działaczy z klas maturalnych wiosną 1981 działalność komitetu osłabła. I 1982 ostatnie zebranie MUKOS i decyzja o zakończeniu działalności.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry