Hasła rzeczowe

Parafia św. Barbary w Pionkach

Parafia św. Barbary w Pionkach, erygowana 12 V 1929, 4 XII 1932 dokonano uroczystego przeniesienia Najświętszego Sakramentu z drewnianej kaplicy do nowego kościoła. Świątynia jest jednym z najstarszych obiektów budowlanych w mieście i cennym zabytkiem architektury neobarokowej.

1976–1989 proboszczem był ks. Wacław Krzysztofik, wikariuszami: ks. Jerzy Dziułka, ks. Wiesław Taraska, ks. Wojciech Tyburcy, ks. Jan Borończyk, ks. Stanisław Sikorski (1982–1989 kapelan podziemnej „S” w Pionkach). 1989–1992 proboszczem parafii był ks. Andrzej Wołczyński.

Współpracę ze środowiskiem opozycji w parafii podjęto w 1980, nasiliła się po 13 XII 1981, gdy przy kościele zorganizowano pomoc żywnościową i medyczną rodzinom aresztowanych, internowanych, represjonowanych z darów przekazanych przez mieszkańców Pionek; organizowano przy parafii grupy wspierające osoby (akcje pomocowe), które uczestniczyły w procesach osób sądzonych za działalność, opozycyjną. W parafii przechowywany był sztandar pionkowskiej „S”, przekazany w 1989 KZ w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach. Od 1981 działał KIK, który po wprowadzeniu stanu wojennego w dalszym ciągu prowadził działalność stając się miejscem spotkań działaczy podziemnej „S” (Zdzisław Maszkiewicz, Józef Ignacy Monkosa, Zygmunt Szcześniak). Od 1982 przy parafii działała 9-osobowa podziemna grupa „Morwy” (Edmund Marek Kusztal, Marian Mazur, Włodzimierz Paterek, Mirosław Piotrowski, Marek Płucienniczek, Waldemar Rusinowski, ks. Stanisław Sikorski, Zbigniew Sinior i Andrzej Wyroślak), współpracująca z KPN w Warszawie oraz ze środowiskiem podziemnej „S” w Zwoleniu i Kozienicach. W l. 80. corocznie w każdą 3. niedzielę IX organizowano Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. W każdą ostatnią niedzielę mies. odprawiano msze za Ojczyznę. W 1983 na plebanii wydrukowano 3 pierwsze n-ry podziemnego pisma „Barykada” (pomysłodawcą i gł. redaktorem był ks. Stanisław Sikorski), nast. (z powodu nasilonej inwigilacji świątyni przez SB) drukowanie pisma przeniesiono poza parafię. Organizowano Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, prowadzone m.in. przez ks. Mieczysława Nowaka z Ursusa, ks. Eugeniusza Maja, ks. Huberta Czumę, ks. prof. Jerzego Chowańczaka z Warszawy. Duszpasterstwo Ludzi Pracy organizowało 2 razy w mies. spotkania z prelekcjami na tematy historyczne; organizowano pielgrzymki na uroczystości religijno-patriotyczne (3 V, 11 XI). W 1987 utworzono harcerski szczep Zawiszaków – Szarych Szeregów im. Orląt Lwowskich z ks. Stanisławem Sikorskim jako kapelanem i faktycznym komendantem; W II 1989 przy kościele odbyły się pierwsze spotkania organizacyjne KO w Pionkach. Od 1992 proboszczem parafii jest ks. Stanisław Bujnowski, który prowadzi od 2002 parafialny zespół Caritas. Przy świątyni działa chór parafialny, od 2003 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział Pionki, założone przez ks. Gabriela Marciniaka.

Karolina Słowińska

Opcje strony

do góry