Hasła rzeczowe

Parafia św. Augustyna we Wrocławiu

Parafia św. Augustyna we Wrocławiu, do 1945 kościół katolicki św. Augustyna, mieścił się przy ul. Januszowickiej, lecz w wyniku oblężenia Festung Breslau uległ zniszczeniu (obecnie w tym miejscu znajduje się klasztor i przedszkole ss. elżbietanek). W 1946 erygowano parafię katolicką w jej obecnych granicach, usytuowaną w dzielnicy Krzyki (obejmuje 3 osiedla: Borek, Dworek i Wrocław-Południe). Pocz. siedziba parafii znajdowała się w willi przy ul. Jaworowej 9. 1946–1955 parafią administrowali kapucyni Prowincji Krakowskiej; 1955 – XII 1956 księża diecezjalni, nast. ponownie oo. kapucyni. W 1948 odkupiono od parafii ewangelicko-augsburskiej zniszczony w 45% kościół św. Jana Chrzciciela przy ul. Sudeckiej, który wyremontowano i nadano wezwanie św. Augustyna. Od 1959 w parafii przebywają ss. felicjanki, które posługują jako zakrystianki i katechetki w szkołach w parafii. W 1980 parafia liczyła ok. 23 tys. wiernych, w 1989 ok. 25 tys. 1973–1979 proboszcz o. Celestyn Giba, 1979–1985 o. Gustaw Tyburczy nast. 1985–1990 o. Adam Białek (1979–1985 duszpasterz młodzieży oraz DA Stygmatyk).

Od 1976 w parafii funkcjonowało DA Pod Piętą Achillesa utworzone przez o. Achillesa Mazurkiewicza, od 1977 w parafii działa Ruch Światło-Życie. W 1977 w DA zbierano podpisy pod petycją ws. transmisji niedzielnych mszy w radiu i tv; od 1978 parafia brała udział we wrocławskich Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. W l. 80. opozycję demokratyczną wspierali o. G. Tyburczy, o. A. Białek, o. Juliusz Miklaszewski oraz siostry felicjanki Lucyna Góra i Edmunda Padula. W VIII 1980 kapucyni poparli strajkujących wrocławian, współorganizowali i celebrowali (o. A. Białek) mszę w Zajezdni Tramwajowej MPK nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich, nast. wspierali „S”.

Po 13 XII 1981 w plebani parafii ukrywali się członkowie RKS Dolny Śląsk Piotr Bednarz, Józef Pinior, Barbara Labuda. XII 1981 – 1983 oo. kapucyni i parafianie (m.in. Kazimiera Olszewska, Zofia Bukowiec, Marek Petrusewicz) udzielali wsparcia i pomocy internowanym i represjonowanym oraz ich rodzinom; prowadzono na ten cel zbiórki żywności, pieniędzy i odzieży, zbierano i przekazywano informacje, m.in. do Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu, skąd m.in. otrzymywano i rozdawano dary wśród potrzebujących rodzin. 1982–1989 do parafii trafiała pomoc humanitarna z RFN (z Fundacji św. Jadwigii w Dortmundzie) i Francjii (z parafii Saint-Jean-Malte w Aix-en-Provence, gdzie Jacqueline i Louis Martinez założyli stowarzyszenie Pologne et Liberté, zbierające dary dla Polaków; przemycano również wydawnictwa Instytutu Literackiego w Paryżu oraz materiały poligraficzne). W parafii za pomoc charytatywną odpowiadały Teresa Sawicka i Irena Krupska (ps. Isia), porad prawnych udzielał Czesław Czaplicki.

I 1982 – VI 1989, każdego 13. dnia mies. odprawiano mszę za Ojczyznę, a w przedsionku kościoła stał kwietny krzyż, robiony i utrzymywany przez Stanisława Koladę. W kościele znajdowały się punkty: kontaktowe SW i RKS kolportażu ulotek i podziemnych wydawnictw (obsługiwali m. in. Zofia Szutrak, Waldemar Olszewski), zbierania materiałów poligraficznych dla Agencji Wydawniczej Solidarności Walczącej i RKS; parafia pośredniczyła w kontaktach między in. parafiami, przekazując tajne materiały i elementy drukarni. Oprócz wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach TKCh, w parafii odbywały się spotkania z przedstawicielami opozycji, kultury, niezależnymi artystami, m.in. Krzysztofem Kolbergerem; wykłady wygłosili m.in. Władysław Bartoszewski, Jerzy Turowicz, Antoni i Tadeusz Lenkiewiczowie, Krzysztof Turkowski, Jacek Kuroń; spektakle wystawiały niezależne grupy teatralne Nie Samym Teatrem z Wrocławia oraz Niezależny Teatr Scena Czterdzieści i Cztery z Jeleniej Góry; ponadto odbywały się koncerty (m.in. Danuty Rinn), liczne wystawy, a pod koniec l. 80. organizowano Tygodnie Kultury Kresowej. Od 1981 grupy parafian z oo. kapucynami brały udział w pielgrzymkach na Jasną Górę i do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

1987–2013 w parafii wydawano pismo „Głos Parafian”, którego n-ry z l. 1987–1989 zalicza się do wydawnictw podziemnych. IV – VI 1989 podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu oo. kapucyni udostępniali kościół na spotkania z kandydatami, tu znajdował się jeden z ważniejszych we Wrocławiu punktów informacyjnych i kolportażowych materiałów wyborczych KO we Wrocławiu.

W 2014 w parafii działało ok. 30 różnych wspólnot i ruchów, parafia liczyła ok. 17,5 tys. wiernych. Od 2015 proboszczem jest o. Paweł Tokarz.

Łukasz Sołtysik|Tomasz Stefanik

Opcje strony

do góry