Hasła rzeczowe

Pytania

„Pytania”, podtytuł: „Dwutygodnik niezależny” (jeden z numerów ukazał się jako: „Niezależny dwutygodnik młodych”), wydawany we Wrocławiu w formie maszynopisu powielanego. IV–X 1982 ukazało się 9 nr. pisma o zróżnicowanej obj. (od 4 do 8 s.), format A4, nakł. 1000–1500 egz. Redaktorami pisma byli Andrzej Szcześniak (ps. Jan Dereń) oraz Stanisław Gulbinowicz. Pismo publikowało przede wszystkim art. nt. charakteru i programu NSZZ „S”, problemów praworządności w PRL, polemiki z działaniami RKS NSZZ „S” Dolny Śląsk sygnowane przez Sojusz Przyszłości NSZZ „S”. Pismo skierowane do środowisk młodzieżowych na Dolnym Śląsku.

Dariusz Dąbrowski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry