Hasła rzeczowe

Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” Płock

Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” Płock, utworzony 1 X 1988 z inicjatywy działających w Płockiej Radzie „S” przedstawicieli TKZ NSZZ „S” (przekształconych w jawne Komitety Założycielskie NSZZ „S”) Fabryki Maszyn Żniwnych i MZRiP.

Zadaniem było gromadzenie w jednej strukturze i koordynowanie jawnej działalności komitetów organizacyjnych NSZZ „S” tworzonych w zakładach pracy.

Początkowo komitet działał jako samodzielna struktura przy Płockiej Radzie „S”. Od 30 III 1989 po rozwiązaniu Rady jako regionalna reprezentacja Związku (skupiał wtedy 17 komisji zakładowych NSZZ „S” z Płocka, Sierpca i Gostynina). Reprezentantami MKO w kontaktach z KKW „S” oraz władzami adm. byli: Jerzy Tokarczyk (inicjator powstania MKO i nieformalny przew. do IV oraz przew. od VII 1989, po rezygnacji Jana Chmielewskiego), Jan Ignaczewski, Jerzy Wojda, Karol Michalski, Jan Chmielewski (14 IV–4 VII 1989 przew.), Tadeusz Czartoryjski,  Jan Olkiewicz. Współpraca m.in.: Waldemar Barcikowski, Jerzy Brandt, Krzysztof Buraczyński, Piotr Ceglarski, Janusz Chiszberg, Bogdan Chrzanowski, Bogdan Gajewski, Mieczysława Gawlikowska, Czesław Jędrzejewski, Robert Kalota, Kornel Kamelski, Zdzisław Kisielewski, Krzysztof Kowalski, Jarosław Kozanecki, Konrad Łykowski, Bożena Majchrzak, Jan Mikulski, Mieczysław Modzelewski, Krzysztof Natkowski, Włodzimierz Nowak, Jacek Pawłowicz, Marian Plewako, Andrzej Prokopowicz, Dariusz Sławiński, Dariusz Stolarski, Elżbieta Sukiennik, Henryka Wolbach, Krzysztof Zywer.

Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny był pierwszą od 13 XII 198l jawną reprezentacją „S” w regionie płockim. Stopniowo do VII 1989 zgromadził wszystkie struktury Związku działające w województwie (MKO NSZZ „S” Ziemi Łęczyckiej, MKO NSZZ „S” Ziemi Kutnowskiej, MK „S” Ziemi Gostynińskiej). IV 1989 z inicjatywy MKO utworzono KO, którego reprezentanci VI 1989 wygrali wybory do Sejmu i Senatu. Po ponownej rejestracji „S” uznany przez KKW za jedyną reprezentację Związku w woj. płockim.

Jacek Pawłowicz|Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry