Hasła rzeczowe

Parafia św. Antoniego w Pile

Parafia św. Antoniego w Pile, świątynia św. Antoniego zbudowana według projektu Hansa Herkommera 1929–1930. 15 VI 1930 konsekrowana przez prałata Maksymiliana Kallera, administratora Wolnej Prałatury Pilskiej. 1945 przetrwała walki o Piłę. V 1945 posługę duszpasterską w kościele św. Antoniego rozpoczęli bracia kapucyni z prowincji krakowskiej. 11 V 1951 erygowanie parafii św. Antoniego.

1980 organizująca się w Pile „S” wspierała starania o. Augustyna Listwana o zezwolenie na budowę domu katechetycznego (zakończone sukcesem). Przez całą dekadę l. 80. jednak bezskutecznie zabiegano o możliwości budowy punktów katechetycznych i kościoła na osiedlach Jadwiżyn oraz Podlasie. Współpraca parafii z władzami regionalnymi i zakładowymi „S”. V 1981 proboszczowie pilscy honorowymi uczestnikami I WZD „S” w Pile.

Po wprowadzeniu stanu wojennego duszpasterze parafii św. Antoniego pomagali ukrywającym się działaczom „S”, 1981–1989 wspierali rodziny prześladowanych za działalność konspiracyjną, z ambon informowali społeczeństwo o represjach władz wobec Kościoła i działaczy związkowych. Krytykowano również komunistyczne rządy, m.in. V 1982 podczas uroczystych obchodów 300-lecia przybycia kapucynów do Polski, które odbyły się w kościele św. Antoniego. 1984–1989 przy parafii św. Rodziny i św. Antoniego w Pile oraz przy parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej – przestrzeń wymiany wolnej myśli. Zapraszano na nie czołowych działaczy opozycyjnych z całej Polski. 24 X 1984 TKZ „S” z ZSO Polam w Pile wydała ulotkę wzywającą pracowników zakładu do zbiorowego uczestnictwa w mszy św. w kościele św. Antoniego w intencji odnalezienia ks. Popiełuszki (odprawiona 28 X 1984).

1983 działacze podziemnych struktur „S” zwrócili się do kapucynów z pomysłem organizacji Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Jego oficjalną siedzibą stał się kościół św. Stanisława Kostki, znajdujący się na terenie parafii, pełniący funkcję świątyni rektoralnej. Opiekunem duszpasterstwa był o. Stanisław Padewski. Ze strony świeckich za działalność duszpasterstwa odpowiedzialny Roman Nisiewicz, a wspierali go m.in.: Jerzy Andrysik, Michał Anioł, Kazimiera Langner, Wanda Ludowicz, Wanda Nisiewicz. Podstawową formą działalności DLP im. ks. Jerzego Popiełuszki w Pile (nosiło to imię od momentu porwania i zamordowania kapelana „S”) były msze za Ojczyznę w każdą ostatnią niedzielę mies. o godz. 18.00. Ponadto celebracje eucharystyczne z okazji innych uroczystości. W każdym roku msze św. z okazji: wspomnienia św. Józefa Robotnika (19 III), w intencji ludzi pracy (1 V), w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 V, Poznańskiego Czerwca 1956 (28 VI), porozumień sierpniowych (31 VIII), męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (19 X), wypadków na Wybrzeżu XII 1970 (16 XII) oraz z racji spotkania opłatkowego DLP (26 XII). W ramach działalności duszpasterstwa organizowano też prelekcje i wykłady oraz roztoczono opiekę materialną nad rodzinami represjonowanych i najuboższymi.

1987 z części parafii św. Antoniego i św. Rodziny wydzielono parafię przy kościele rektoralnym św. Stanisława Kostki. Tam kontynuacja działalności DLP, chociaż w nieco innym zakresie niż dotychczas i w innym składzie personalnym odpowiedzialnym za jego animację. W ramach działalności duszpasterstwa odczyty, wykłady, programy artystyczne, koncerty muzyczne.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Piła, Region Województwo Pilskie

Opcje strony

do góry