Hasła rzeczowe

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie – os. Szklane Domy w Nowej Hucie

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie – os. Szklane Domy w Nowej Hucie, powstała 11 VI 1977 przez wydzielenie z parafii w Mogile rejonu Duszpasterskiego Nowa Huta Centrum. Za budową nowego kościoła opowiedziało się ponad 10 tys. wiernych z osiedli Centrum A, B, C, D, Handlowego i Szklanych Domów. 1980 podpisy na 160 s., przesłano do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie. VIII 1980 jego dyr. Aleksander Merker wyraził zgodę na budowę świątyni na os. Szklane Domy. X 1980 powstał punkt katechetyczny, a 5 III 1981 prezydent Krakowa wydał zezwolenie na budowę kościoła. 24 XII 1982 w prowizorycznej kaplicy odprawiono pierwszą pasterkę. 10 VI 1983 kard. Franciszek Macharski erygował nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej na os. Szklane Domy. 22 VIII 1984 ruszyły prace budowlane. 11 VI 1995 konsekracja kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej i bł. Wincentego Kadłubka. Od 26 VI 1983 prace duszpasterską w parafii prowadzą oo. cystersi z opactwa w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile, od X 1990 mieszkający w nowo wybudowanym klasztorze obok kościoła. Pierwszym przeorem klasztoru był o. Niward S. Karsznia, budowniczy kościoła. 19 tys. parafian w 10 osiedlach: Centrum A, Centrum B, Centrum C, Centrum D, Handlowe, Hutnicze, Słoneczne, Stalowe, Szklane Domy, Szkolne.

Po 13 XII 1981 działacze Komisji Robotniczej Hutników i in. struktur związkowych z Nowej Huty prowadzili na terenie kościoła podziemną działalność opozycyjną w ramach powołanego V 1984 Duszpasterstwa Hutników. Twórcą i animatorem DH był Zbigniew Ferczyk, a duszpasterzami kolejno o. Jacek Stożek i o. N.S. Karsznia. DH współpracowało z podziemnym Społecznym Funduszem Pomocy Pracowniczej. W ramach tych struktur organizowano kolonie letnie dla dzieci, paczki świąteczne i in. pomoc dla potrzebujących rodzin działaczy „S”, odwiedzano internowanych, udzielano porad prawnych i lekarskich, prowadzono bibliotekę. W parafii msze za Ojczyznę 16. każdego mies., a także 4 V, w święto św. Floriana, patrona hutników. Organizowano pielgrzymki do Częstochowy i Czernej k. Krakowa.

IV/V 1988 podczas strajku w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie na terenie parafii punkt przerzutowy podziemnej prasy, po pacyfikacji HiL gromadzili się tam hutnicy w ramach strajku absencyjnego, wypłacano też rekompensaty za utracone dniówki czasie trwania strajku. VI 1989 miał tam swoją siedzibę sztab wyborczy „S” Okręgu nr 49, obejmujący Nową Hutę i 17 sąsiednich gmin, nast. KO i sejmik samorządowy.

Obecnie klasztor cysterski w Krakowie-Nowej Hucie przeoratem zwykłym, klasztorem filialnym opactwa w Nowej Hucie-Mogile. Jedna z największych parafii w Nowej Hucie. Na jej terenie Męskie LO Świętego Bernarda Ojców Cystersów, świetlica i biblioteka, organizacje katolickie: Ruch Światło-Życie, Rycerstwo św. Michała Archanioła, Caritas. Własny miesięcznik parafii „Szklane Domy”.

1983–2008 proboszcz parafii o. cist. N.S. Karsznia; 2008–2017 administrator parafii o. cist. Nikodem Wojciech Buczek. Od 13 VIII 2017 proboszcz o. cist. Augustyn Spasowicz.

Monika Litwińska

Kraków Region Małopolska

Opcje strony

do góry