Hasła rzeczowe

Solidarność. Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ "S" Chemar Kielce

„»Solidarność«. Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ »S« Chemar Kielce”, pismo KZ „S” Zakładu Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar w Kielcach, wydawane 28 I 1981–1 XII 1981, średnio 2–3 razy w mies., ukazały się 22 nr., obj. 4–8 s. Format pierwszych 5 nr. A5, nast. A4, druk w drukarni zakładowej Chemaru, nakł. 1000 egz., numeracja ciągła, od nr. 19 w winiecie informacja: „koszt druku 3 zł”. W redakcji: Wiesław Derek, Jerzy Paweł Jermak, Marian J. Pawełczyk, Henryk Sabat, J. Kozieł. Poruszano tematy związkowe, zakładowe, regionalne i ogólnopolskie; pisano o problemach załogi Chemaru, o samorządzie robotniczym, budownictwie mieszkaniowym; podawano informacje nt. wydarzeń w regionie, publikowano art. historyczne, wiersze patriotyczne, teksty ballad, piosenek tworzonych 1980–1981. Kolportaż wśród pracowników zakładu.

Maria Siuda

Opcje strony

do góry