Publikacje naukowe

„Karnawał” po amerykańsku. Ambasada USA w Warszawie wobec wydarzeń w Polsce od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r.

Pleskot Patryk, „Karnawał” po amerykańsku. Ambasada USA w Warszawie wobec wydarzeń w Polsce od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r. , Warszawa 2020.

W czasach karnawału Solidarności postawa amerykańskich placówek dyplomatycznych w Polsce odzwier- ciedlała politykę amerykańską wobec PRL w tym okresie. Edycja zawiera, poprzedzone wprowadzeniem merytorycznym, dokumenty ambasady USA w Warszawie z lat 1980–1981, przechwycone i przetłumaczone przez kontrwywiad PRL.

Opcje strony

do góry