Publikacje naukowe

„Kontynuowali działalność związkową…”: sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim w latach 1981–1983

„Kontynuowali działalność związkową…”: sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim w latach 1981–1983, Arkadiusz Kazański, biogramy Arkadiusz Kazański, Marcin Węgliński, Gdańsk 2012.

Publikacja jest kontynuacją serii rozpoczętej w grudniu 2011 r. Prezentowana książka (tom 2) jest uzupełnieniem poprzedniej listy o kolejną kategorię osób represjonowanych. W publikacji zamieszczono szczegółowe informacje na temat 583 sądzonych osób.

Opcje strony

do góry