Publikacje naukowe

NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980–1989

Dąbrowski Marcin, NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980–1989, Lublin 2016.

Książka to omówienie jednego z najaktywniejszych ośrodków „Solidarności” na Lubelszczyźnie (obok Lublina i Świdnika). Tradycje historyczne Puław, zaplecze intelektualne kilku instytutów naukowych oraz potencjał pracowniczy ogromnych Zakładów Azotowych i innych przedsiębiorstw na tym terenie zdecydowały o szczególnej roli, jaką w latach 1980–1989 odegrała właśnie NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska.

Opcje strony

do góry