Publikacje naukowe

O solidarności wielką i małą literą pisanej

O solidarności wielką i małą literą pisanej, Grzegorz Ostasz, Justyna Stecko, Mariusz Krzysztofiński, Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Wydawnicza Polietchniki Rzeszowskiej – Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, Rzeszów 2019.

Książka stanowi zbiór artykułów i wspomnień poświęconych „Solidarności”. Zamieszczone w publikacji artykuły w głównej mierze odnoszą się do wydarzeń z lat 80. minionego stulecia. Uwaga autorów skupia się na zjawisku polskiej solidarności oraz oporu społecznego w schyłkowym, jak się potem okazało, okresie systemu socjalistycznego.

Opcje strony

do góry