Publikacje naukowe

„Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy”. Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina (sierpień 1980 – grudzień 1981)

Malik Andrzej, „Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy”. Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina (sierpień 1980 – grudzień 1981), Warszawa 2013.

Książka opisuje okres karnawału „Solidarności” w jednym z największych przedsiębiorstw w PRL – Hucie im. Lenina. Przedsiębiorstwo oraz dzielnica, która wokół niego powstała, w zamyśle komunistów miały być wzorem socjalistycznego państwa. Autor przedstawia przebieg protestów w Kombinacie HiL w Sierpniu ’80 i proces budowy nowego związku zawodowego.

Opcje strony

do góry