Publikacje naukowe

„Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Obóz internowania w Potulicach 1981–1982

Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech Polak Wojciech Wojciech Polak, ur. 9 IV 1967 w Bydgoszczy. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych (1993), doktorat (1998). , „Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Obóz internowania w Potulicach 1981–1982 , Bydgoszcz–Gdańsk 2015.

Monografia ukazuje historię obozu internowania w Potulicach. W latach 1981–1982 przetrzymywano w nim działaczy „Solidarności” i innych organizacji niezależnych, internowanych i więzionych przez władze PRL po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Publikację uzupełniają aneksy zawierające m.in. listę osób internowanych.

Opcje strony

do góry