Publikacje naukowe

Ostatni Bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980–1990. Fakty, konteksty, interpretacje

Wierzbicki Marek, Ostatni Bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980–1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Lublin–Warszawa 2013.

Celem książki jest przedstawienie zjawiska społecznego i politycznego, które narodziło się w bezpośrednim związku z „rewolucją »Solidarności«” lat 1980–1981. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL stanowiła zjawisko ważne, o czym świadczy to, że w latach 1980–1990 w Polsce funkcjonowało niezależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji.

Opcje strony

do góry