Publikacje naukowe

Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie (1981–1982)

Kowal Grzegorz, Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie (1981–1982), Wrocław 2013.

Główną bazę źródłową książki stanowią z jednej strony źródła wytworzone przez organa państwowe, z drugiej zaś dokumenty Arcybiskupiego Komite­tu Charytatywnego oraz relacje internowanych. Pomocne okaza­ły się także m.in. opublikowane wspomnienia Janusza Sanockiego oraz internowanych w Uhercach.

Opcje strony

do góry