Aktualnie znajdujesz się na:

Bieszczadnik

Wydawany w Dwerniku n. Sanem II 1981 – IX 1982. Od n-ru 2 „Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych «Solidarność»”, od n-ru 5 „Pismo NSZZ RI i NSZZ «Solidarność» Regionu Bieszczadów”.

 

do góry