Biuletyn Informacyjny Hutników/Obserwator Robotniczy

Od nr 1/31 z 9 VIII 1981 „Obserwator Robotniczy”, podtytuł: ”Biuletyn informacyjny Komisji Robotniczej Hutników BIH” - pismo wydawane w Krakowie przez Sekcję Informacji KRH „S” Kombinatu Huta im. Lenina, na mocy porozumienia między KRH i dyrekcją HiL.

 

do góry