Biuletyn Informacyjny (Region Białystok)

Najważniejsze pismo „S” Regionu Białystok, wydawane w Białymstoku 16 XI 1980 – IX 1989, kolejno przez: MKZ Białystok „S” (n-ry 1–30), MKR „S” Białystok (nr 31), ZR Białystok (n-ry 32–53), TKR „S” (n-ry 53–172/173), „S” Region Białystok (n-ry 174–179.

 

do góry