Biuletyn Informacyjny Wewnątrzzwiązkowy Elbląg

Wydawany przez MKZ nast. ZR NSZZ "Solidarność" Region Elbląg. W skład redakcji wchodzili: Leszek Koszytkowski, Andrzej Pawełczak, Henryk Szkop.

 

do góry