Gazeta Polska

Pismo niezależne o ogólnopolskim zasięgu, drukowane głównie w Warszawie 1979–1981 i 1985–1989, pocz. jako organ ROPCiO, od nr. 3 (IX 1979) KPN.

 

do góry