Gotowość "Solidarności"

Pismo wydawane przez Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną „S” w Łodzi X 1985 – VI 1988. Od nr 8 (1.06.1986) pt. Gotowość, pt. Gotowoś - nr 8 (1 kwietnia) prima aprilisowy został wydany bez tyt. i kolportowany bez zgody MKK.

 

do góry