Aktualnie znajdujesz się na:

Horyzont

Pismo wydawane jako dwutygodnik przez Solidarność Walczącą w okresie 12 X 1987 – 24 V 1989 w Warszawie, z inicjatywy Jacka Majsaka. Ukazało się 30 numerów.

 

do góry