Komunikat Zjazdowy

Pismo ZR Ziemia Łódzka, dodatek do „Komunikatu” (pisma codziennego MKZ „S” Ziemi Łódzkiej), wydawane 5 IX – 7 X 1981 w czasie trwania I KZD.

 

do góry