Kronika Małopolska

Pismo wydawane II 1982 – 10 X 1989 w Krakowie przez „S” Regionu Małopolska. Ukazały się 134 numery. Po powstaniu Międzydzielnicowego Komitetu „S” Kraków (29 XII 1982) organ prasowy tej struktury.

 

do góry