Manifestacja Gliwicka

Pismo wydawane w okresie 13 V 1982 – 3 V 1989 w Gliwicach. Było kontynuacją „Biuletynu II Garnituru Delegatury Gliwickiej RKW NSZZ «Solidarność» Region Śląsko-Dąbrowski”. Ukazały się 82 numery.

 

do góry