Aktualnie znajdujesz się na:

Prześwit

Pismo wydawane w Łodzi w okresie VII 1982–I 1994 jako organ Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „S”. Wcześniej w podtytule: „Dwutygodnik NSZZ »S«”. Wydawane nieregularnie. Ukazało się 49 nr. (plus wydanie spec., jednostronicowe ze I 1986).

 

do góry