Solidarność Hutników

Podtytuł: Biuletyn Informacyjny Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność Kombinatu Metalurgicznego Kraków-N. Huta. Pismo wydane 10 VIII 1986-3o IV 1989 w Krakowie-Nowej Hucie przez Sekcję Informacji TKRH NSZZ "S" Huty im. Lenina.

 

do góry