Solidarność Nauczycielska (Kraków)

Jedno z pierwszych pism podziemnych, które ukazały się w Krakowie po ogłoszeniu stanu wojennego. Wydawane w okresie I 1982-1989. Od numeru 7/44 z podtytułem: „Pismo nauczycieli i wychowawców NSZZ «Solidarność»”. Ukazały się 53 numery.

 

Hasła na literę1985

Hasła na literę1986

do góry