Solidarność Radia i Telewizji

Pismo wydawane przez KZ „S” PRiTV w Warszawie w okresie III – 9 XII 1981 oraz X 1985 – 15 VII 1989. W 1981 ukazały się 32 n-ry. 1985–1989 pismo TKZ „S” PRiTV, sygnowane przez członków „S” PRiTV. Ukazało się 30 n-rów (podwójna numeracja do nr 5/6 (39/40).

 

do góry