Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Arent Tadeusz

Tadeusz Arent, ur. 3 VII 1950 w Mławie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Bytomiu (1967).

1967-1971 zatrudniony w KWK Łagiewniki w Bytomiu, 1971-1973 w KWK Chwałowice w Rybniku, 1973-1983 w KWK Szczygłowice w Knurowie. 1967-1980 członek ZZ Górników, 1978-1980 przewodniczący Rady Oddziałowej na Oddziale Górniczym G-VI.

30-31 VIII 1980 uczestnik strajku w KWK Szczygłowice, członek KS, uczestnik negocjacji z dyrekcją i przedstawicielami Zjednoczenia Przemysłu Górniczego, 31 VIII 1980 sygnatariusz porozumień wewnątrzzakładowych; od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego, od I 1981 sekretarz KZ, od III 1981 przewodniczący KZ, w VII i XII delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1981-1983 członek KPN. 24 IX 1981 zatrzymany w związku ze sprawą wywiezienia przez załogę na taczce przewodniczącego Rady Zakładowej ZZ Górników w KWK Szczygłowice Jana Mateńki, przewieziony do KM MO w Rybniku, 24-30 IX 1981 załoga kopalni ogłosiła strajk z żądaniem jego uwolnienia, 25 IX 1981 przewieziony do KW MO w Katowicach, osadzony w AŚ, 29 IX 1981 zwolniony po interwencji Lecha Wałęsy i poręczeniu Tadeusza Mazowieckiego i ks. Józefa Tischnera.

13 XII 1981 w nocy, po rewizji w domu zatrzymany, przewieziony do KM MO w Knurowie, internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, od VII 1982 w Grodkowie, Uhercach, następnie 1 mies. hospitalizowany w Klinice Chorób Wewnętrznych i Dermatologii w Zabrzu, 3 XII 1982 zwolniony. Wielokrotnie (2-3 razy w mies.) wzywany na przesłuchania do KM MO w Knurowie; 30 IV 1983 zatrzymany w pracy przez zakładowego funkcjonariusza SB, przewieziony do KM MO w Gliwicach, przesłuchiwany, po 48 godz. zwolniony, jednocześnie rewizja w domu. I-IX 1983 drukarz ulotek w domu w Knurowie, współautor ulotek, kolporter na terenie KWK Szczygłowice (2 razy w mies. po 100-200 egz.).

Od IX 1983 na emigracji w USA. X 1983 – 1996 zatrudniony w firmie budowlanej w Orlando, od 1996 własna działalność gospodarcza.

29 X 1981 – 20 III 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V-2 KW MO w Katowicach i Wydz. V KRMO/RUSW w Gliwicach w ramach SOS krypt. Glaca.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Knurów

Opcje strony

do góry