Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bachmura Bogdan

Bogdan Bachmura, ur. 19 VII 1958 w Olsztynie. Ukończył Technikum Samochodowe w Olsztynie (1979). Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Politologii (2004).

1979-1980 pracownik fizyczny w zakładzie wyrobu pamiątek. Od X 1980 kierowca w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego w Olsztynie.

Od X 1980 w „S”, członek KZ w PTHW w Olsztynie.

Po 13 XII przez 7 dni w ukryciu, zwolniony z pracy. 1982-1984 nieformalnie zatrudniony w zakładzie wyrobu pamiątek. III 1982 – 1984 przewodniczący Tymczasowego ZR Warmińsko-Mazurskiego „S”; współwydawca, redaktor podziemnych pism: „Rezonans”, „Biuletyn Informacyjny”, „Solidarność Regionu Warmińsko-Mazurskiego”, „Inicjatywy Warmińskie”; organizator podziemnej działalności wydawniczej, kolporter m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, „Nurty”. W IV 1983 powołany do wojska, w czasie służby, w V 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Olsztynie, 26 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, postępowanie umorzono. 31 VIII 1983 zatrzymany, zwolniony po kilku godzinach. W III 1984 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. przymusowej pracy za niepodjęcie pracy po wyjściu z aresztu, w VII 1984 karę darowano na mocy amnestii;. 1984-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1984-1989 właściciel zakładu wyrabiającego siatkę ogrodzeniową; od 1989 właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Baff.

1990-1993 współzałożyciel, wiceprzewodniczący KLD w Olsztynie. Od 1990 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria; od 1994 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Mała Ojczyzna; od 2007 przewodniczący Fundacji Debata, autor pisma „Debata. Miesięcznik Miesięcznik "Miesięcznik", podtytuł: „Opinie, Komentarze, Analizy”, niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni, wydawane V 1982 – III 1985 w Lublinie. Regionalny”; od 2008 współzałożyciel, prezes Stowarzyszenia Święta Warmia.

Renata Gieszczyńska

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry