Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bachorz Andrzej

Andrzej Bachorz, ur. 5 XI 1951 w Jaworze k. Legnicy. Ukończył I LO w Jaworze (1971).

1971–1974 frezer w Zakładach Kuzienniczych tamże, 1974–1976 wagowy w cukrowni w Starym Jaworze, 1976–1977 pracownik biurowy w Dziale Zatrudnienia, nast. referent ds. ewidencji i ruchu sprzętu w Dziale Transportu w Kombinacie Budowlanym w Bytomiu, 1977–1979 dyspozytor w Spółdzielni Remontowo-Budowlanej Kosbud tamże, 1979–1981 zastępca kierownika Bazy Sprzętu i Transportu tamże.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, od XI 1981 przew. Od IV 1981 w Regionalnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej Bytom, od V 1981 członek KOWzP przy RMKZ. III–XII 1981 redaktor i fotograf w biuletynie RMKZ Bytom „Konkretnie”, m.in. z ramienia tegoż VII–VIII 1981 w obsłudze prasowej I WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13/14 XII 1981 inicjator akcji oflagowania zakładu i umieszczenia tablicy z napisem: „13 Grudzień 1981–Solidarność dziś–Sukces jutro”. 19 XII 1981 dyscyplinarnie zwolniony z pracy, nast. spawacz w prywatnym zakładzie w Łagiewnikach. XII 1981 współzałożyciel Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” w Bytomiu (z Edwardem Rewińskim, Maciejem Jasińskim, Józefem Gałąską, Henrykiem Szymańskim). I–II 1982 z E. Rewińskim redagował „Biuletyn Informacyjny”, pismo podziemne TKK „S” w Bytomiu (wyszły 4 nr.), 6–26 II 1982 drukarz i kolporter, autor ulotek, współpracownik Ruchu Młodzieży Niepodległej. 27 II 1982 zatrzymany, 28 II 1982 internowany, osadzony w areszcie KW MO w Katowicach. 6 III 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Katowicach. 17 V 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 5 lat pozbawienia wolności. Osadzony w ZK we Wrocławiu (w XII 1982 prowadził protest głodowy o prawa więźnia politycznego). 10 XII 1982–22 XII 1983 przerwa w odbywaniu kary z powodu bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. II–XII 1983 brakarz, nast. p.o. kierownika Działu Kontroli Jakości w Wytwórni Sprzętu Laboratoryjnego w Bytomiu. 22 VII 1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na mocy amnestii zmniejszył wyrok do 2 lat i 6 mies. pozbawienia wolności. 12 XI 1983 zatrzymany podczas przerwy w odbywaniu kary. Od 22 XII 1983 osadzony w ZK w Bytomiu, ZK w Ł?czyęczycy (w V 1984 protest głodowy o prawa więźnia politycznego, z okazji 3 V udział w demonstracji wię?niźniów na spacerniaku), ZK w Strzelinie. VII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

Od IX 1984 na emigracji w Szwecji. 1985–1987 uczestnik protestów przed polską ambasadą w Sztokholmie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 1985–1992 monter robotów przemysłowych i kondensatorów w ASEA ABB w Sztokholmie. W l. 80 zaangażowany w pomoc humanitarną dla Polaków.

Od 1992 pracownik działu cateringu na Dworcu Centralnym w Sztokholmie. Od 2016 na emeryturze. Od 1989 członek Związku Polaków w Szwecji.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Desantowcy.

 

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry