Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bäcker Roman

Roman Bäcker, ur. 13 XII 1955 w Solcu Kujawskim. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia (1978), w 1987 doktorat, w 2001 habilitacja, od 2008 prof. zw.

1977-1981 w PZPR. 1978-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny UMK w Zakładzie Nauk Politycznych.

Od jesieni 1980 współtwórca programu Komisji Konsultacyjno-Porozumiewawczej Podstawowych Organizacji Partyjnych PZPR (tzw. struktury poziome); w 1981 współzałożyciel Klubu Myśli Politycznej Rzeczywistość na UMK. 1980-1986 członek Kolegium Otryckiego pisma „Colloquia Communia” (ukazującego się na Uniwersytecie Warszawskim).

Od 1982 współpracownik regionalnych pism podziemnych (m.in. korespondent „Toruńskiego Informatora Solidarności”), także zakładowych, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. Kwadrat, Grot, Wolne Słowo), uczestnik akcji ulotkowych; wykładowca historii i politologii w ramach duszpasterstw i wszechnic związkowych w Toruniu, Olsztynie, Golubiu-Dobrzyniu, Włocławku, Kętrzynie oraz dla działaczy „S” RI; w XI 1984 współzałożyciel Społecznego Stowarzyszenia Praw Człowieka w Toruniu; w 1987 Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego, redaktor pisma pod tą samą nazwą; 1987-1989 redaktor i autor podziemnego pisma „Inicjatywy – Przegląd Pomorski”, 1988-1989 redaktor i autor „Gazety Gospodarczej”, współzałożyciel i działacz Klubu Społecznego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim; w II 1989 jeden z inicjatorów powołania toruńskiego Klubu Myśli Politycznej Dziekania.

1989-1990 członek KO „S” w Toruniu; przedstawiciel KO „S” w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Od 1990 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry (od 1995 Instytut) Socjologii, następnie Katedry Politologii UMK, od 2006 dyr. Instytutu Politologii, następnie Katedry Teorii Polityki na Wydz. Politologii i Stosunków Międzynarodowych, od 2009 dziekan. Od 1990 członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, 2007-2010 wiceprezes PTNP, od 2010 prezes; od 2007 członek Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Autor monografii ''Struktury poziome w Toruniu'' (Instytut Socjologii UW, 1990) oraz książek z zakresu historii i politologii, m.in. ''Problematyka państwa w polskiej myśli socjalistycznej w latach 1918-1948'' (UMK, 1994), ''Międzywojenny euroazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu'' (Ibidem, 2000), ''Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina'' (Adam Marszałek, 2007).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1985-1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Kotwica.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry