Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baczewski Kazimierz

Kazimierz Baczewski, ur. 27 XI 1923 w Baczach Mokrych k. Zambrowa. Ukończył szkołę powszechną.

W II 1940 zesłany wraz z rodziną do Wołogdy w obwodzie archangielskim. 1942-1945 żołnierz Armii Polskiej gen. Władysława Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Od 1946 w Polsce, brygadzista polowy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olszewie k. Mrągowa. W 1950 aresztowany za rozpowszechnianie „wrogiej propagandy”, 13 I 1950 skazany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Olsztynie na 2 lata więzienia, osadzony w ZK w Barczewie, następnie w Rawiczu i Wronkach. Od 1952 brukarz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego(w strukturze PB Komunalnego) w Kętrzynie.

Od X 1980 w „S”; współzałożyciel i członek KZ w PBK; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, od VI 1981 członek ZR, Komisji Interwencyjnej i Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Oddziału Terenowego ZR w Kętrzynie.

15 I 1982 założyciel, przewodniczący organizacji pn. Brygady Biało-Czerwone Obwód „S”, autor roty przysięgi organizacji. Współautor ulotek, gazetek, odezwy do mieszkańców; kolporter prasy podziemnej, m.in.: „Rezonansu”, „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, znaczków poczt podziemnych. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, wielokrotne rewizje w domu.

Od II 1989 na emeryturze. W 1989 współzałożyciel Oddziału Stowarzyszenia Sybiraków w Kętrzynie.

1983-1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Brygada; do 7 I 1987 przez p. V RUSW w Kętrzynie w ramach KE krypt. Karzeł.

Renata Gieszczyńska

Kętrzyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry