Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/14977,Bajll-Teresa.html
2023-09-21, 10:51

Bajll Teresa

Teresa Bajll, ur. 5 X 1943 w Stromcu k. Radomia. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Technologii i Inżynierii Chemicznej (1969).

1969–1974 dyspozytorka i technolog na Wydz. Bieli Tytanowej w Zakładach Chemicznych Police, 1975–1991 projektantka w Biurze Projektów Ochrony Atmosfery Proat w Szczecinie.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestniczka zbiórek pieniężnych na pomoc internowanym, represjonowanym i ich rodzinom. W 1982 ukrywała we własnym domu Grzegorza Durskiego. 1982–1985 członek grupy kolportażowej kierowanej przez Jakuba Dąbrowskiego (tzw. grupa z ul. Listopadowej). Kolporterka książek podziemnych wydawnictw, m.in. NOWa, Puls, Krąg, znaczków poczt podziemnych i kaset, współorganizatorka akcji wysyłania kurierów do Warszawy, kurierka. 1983–1986 odpowiedzialna za rozliczenia finansowe sprzedaży podziemnych publikacji. W V 1985 po rewizji i konfiskacie księgozbioru podziemnych wydawnictw zatrzymana i wielokrotnie przesłuchiwana. Organizatorka akcji ukrywania sprzętu poligraficznego oraz kontaktów między przedstawicielami opozycji.

Od 1991 w USA, 1991–2003 na urlopie bezpłatnym w Proat. Od 2003 na emeryturze.

15 III 1984 – 22 III 1986 rozpracowywana przez Wydz. III/Wydz. VI WUSW w Szczecinie w ramach SOS/KE krypt. Spaniel/Dog.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony