Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bania Leopold

Leopold Bania, ur. 14 II 1940 w Turzym Polu k. Krosna, zm. 30 VII 2012. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Szczecinie (1954).

1954–1981 monter kadłubowy w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

17–22 XII 1970 członek KS podczas strajku w zakładzie, 22 – 25 I 1971 uczestnik strajku okupacyjnego tamże (tzw. strajk Bałuki).

18–30 VIII 1980 członek KS na Wydz. K-3 podczas strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”.

13–14/15 XII 1981 uczestnik strajku w stoczni, członek straży strajkowej. 22 XII 1981 zwolniony z pracy. Od końca XII 1981 do IV 1989 członek podziemnej „S” w zakładzie (z Grzegorzem Durskim i Marianem Jurczykiem). 31 III 1982 zwolniony z pracy. IV 1982 – IX 1984 ślusarz narzędziowy w stoczni. 1983–1986 introligator i organizator transportu podziemnego pisma „Grot”; kolporter podziemnych pism „Jedność Stoczniowa”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „BIS” i ulotek. Organizator manifestacji patriotycznych podczas obchodów 1 V, świąt narodowych i rocznic niepodległościowych, uczestnik akcji ulotkowych. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 21 IV 1984 w trakcie przesłuchania pobity. 19 IX 1984 zwolniony z pracy. 1985–1988 ślusarz na Uniwersytecie Szczecińskim. VI 1987 współzałożyciel KZ NSZZ „S” Pracowników Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. 25 VIII 1988 zwolniony z pracy. 1988–1990 ślusarz i sztapler w Spółdzielni Ogrodniczej przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

1990–1992 ślusarz wagonowy w Przedsiębiorstwie Wars, 1992–1995 portier w PKS w Szczecinie; od 1995 na rencie.

1 III 1982 – 14 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Malarz; 30 X 1984 – 5 IV 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Komandos.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry