Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bania Leopold

Leopold Bania, ur. 14 II 1940 w Dużym Polu k. Krosna. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Szczecinie (1954).

1954-1981 monter kadłubowy w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. 18-22 XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w stoczni i członek KS na Wydz. K-3. 22-24 I 1971 uczestnik strajku okupacyjnego w stoczni (tzw. strajk Bałuki).

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego stoczni i członek KS na Wydz. K-3. Od IX 1980 w „S”, członek WKZ „S”.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w stoczni i członek straży strajkowej. Od końca XII 1981 do IV 1989 członek podziemnej „S” w stoczni (z Grzegorzem Durskim i Marianem Jurczykiem). 31 III 1982 zwolniony z pracy. IV 1982 – IX 1984 ślusarz narzędziowy w stoczni. 1983-1986 introligator i organizator transportu „Grota”, kolporter podziemnych wydawnictw („Jedność Stoczniowa”, Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „BiS”, ulotki). Organizator manifestacji patriotycznych podczas obchodów 1 maja, świąt narodowych i rocznic niepodległościowych, uczestnik akcji ulotkowych. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 21 IV 1984 w trakcie przesłuchania pobity. 19 IX 1984 zwolniony z pracy. 1985-1988 ślusarz na Uniwersytecie Szczecińskim. 25 VIII 1988 zwolniony z pracy. 1988-1990 ślusarz i sztaplarz w Spółdzielni Ogrodniczej przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

1990-1992 ślusarz wagonowy w Przedsiębiorstwie WARS, 1992-1995 portier w PKS w Szczecinie, od 1995 na rencie. 1990-2009 członek „S” w Stoczni Szczecińskiej.

1 III 1982 – 14 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Malarz; 30 X 1984 – 5 IV 1989 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Komandos.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry