Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bednarska Wacława

Wacława Bednarska (obecnie Grohman), ur. 24 XI 1943 w Łączkach k. Radomska. Ukończyła Technikum Ekonomiczne (1963).

Księgowa: 1971-1977 w Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 w Opolu, 1978-1981 w Spółdzielni Pracy Rembud w Częstochowie, 1981-1991 w Spółdzielni Rzemieślniczej Rzemieślnik tamże.

Od IX 1980 w „S”, w VI 1981 współorganizatorka I WZD Regionu Częstochowa.

Po 13 XII 1981 opracowała listę osób internowanych, 19 XII 1981 z Romanem Zapłatą i Ewą Kiślak stworzyła grupę REK, organizującą pomoc rodzinom osób internowanych, drukowała ulotki oraz kolportowała prasę i wydawnictwa podziemne. 3 III 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Lublińcu, zwolniona 15 V 1982 ze względu na zły stan zdrowia; postępowanie zawieszono.

W 1989 współpracowniczka KO w Częstochowie oraz działaczka Koła Emerytów i Rencistów ZR „S”. 1991-1992 członek ZR Częstochowa. W 1991 współzałożycielka Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR w Częstochowie, założycielka z Bogumiłą Krawczyk Regionalnej, a potem Krajowej Sekcji Kobiet „S”; 1997-1998 wiceprzewodnicząca obu tych sekcji. Od 1997 wiceprzewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” przy ZR.

Rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Częstochowie w ramach SOR.

 

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry