Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bednarski Kazimierz

Kazimierz Bednarski , ur. 14 IX 1945 w Hameln (Niemcy), zm. 24 VII 2010 w Łodzi. Ukończył Przyzakładową ZSZ przy Fabryce Szlifierek Ponar-Łódź (1963).

1962–1965 w ZMS.

1963–1982 ślusarz w Fabryce Szlifierek Ponar-Łódź.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w Zakładzie Jotes im. J. Strzelczyka Fabryki Szlifierek Ponar-Łódź, 14 I – 28 X 1981 przew. KZ w Ponarze, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, od 8 VI członek prezydium ZR, od 27 X wiceprzew.; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 zatrzymany podczas pacyfikacji siedziby ZR, internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu, 30 III 1982 zwolniony. 1982 zwolniony z pracy, 1982–1985 bez zatrudnienia. 1982–1984 członek Tajnego TZR, kolporter podziemnych wydawnictw. 1983 podczas pobytu we Francji pośredniczył w przerzucie do Łodzi materiałów poligraficznych i sprzętu elektronicznego (skanery do podsłuchu) oraz dostawie darów dla Ośrodka Pomocy Uwięzionym i ich Rodzinom przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1985–2005 własna działalność gospodarcza. Od X 1986 członek jawnego prezydium ZR Ziemi Łódzkiej. 11 IX 1988 sygnatariusz oświadczenia o wznowieniu jawnej działalności ZR.

II – IV 1989 członek komisji mediacyjnej w sporze między prezydium ZR a RKW/Regionalną Komisją Organizacyjną „S” Ziemi Łódzkiej. Od 1989 w ZChN. 1990–1994 radny Rady Miejskiej w Łodzi z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. Od 2002 na zasiłku przedemerytalnym, od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Henryk Marczak

Opcje strony

do góry