Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bek Bogusław Michał

Bogusław Michał Bek, ur. 20 IV 1955 w Dukli k. Krosna. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1982).

Od jesieni 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, współorganizator akcji zbierania podpisów w obronie represjonowanych robotników Radomia i Ursusa oraz pieniędzy na pomoc dla nich i ich rodzin, 1976-1980 kolporter pism niezależnych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Robotnika”, „Bratniaka”, „Placówki”, „Głosu”, „Indeksu”, „Sygnału”, książek; drukarz ulotek i pism („Sygnał”). W V 1977, po śmierci przyjaciela – Stanisława Pyjasa, współorganizator demonstracji i bojkotu juwenaliów, współzałożyciel SKS w Krakowie, w roku akademickim 1977/1978 i 1978/1979 rzecznik SKS, uczestnik akcji ulotkowych, sygnatariusz oświadczeń. Od I 1979 współpracownik Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej (z Józefem Baranem i Januszem Pierzchałą), kolporter na wioski Rzeszowszczyzny ulotek i pism niezależnych. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz. (w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie), przesłuchiwany, poddawany rewizjom. Od 1980 nauczyciel w szkołach radomskich i podradomskich.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” nauczycielskiej w Regionie Ziemia Radomska. 1980-1981 nauczyciel w SP w Polanach, 1981-1987 w SP nr 27 w Radomiu, 1987-1988 w SP w Wierzbicy, 1988-1989 w SP nr 18 w Radomiu. 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw: książek NOWej, Głosu, Kręgu; prasy, m.in. „Tygodnika Mazowsze”.

1989-1990 nauczyciel w SP nr 37 w Radomiu, 1990-1991 w PSP nr 39 tamże, 1991-1994 nauczyciel, wicedyr. w PSP nr 36 w Radomiu, 1994-1999 dyr. SP nr 42 w Radomiu, 1999-2007 Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi tamże. 1996-2007 prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Michałów. Uczestnik edukacyjnych wizyt studyjnych, m.in. w Danii (1994), Szkocji (2001), Anglii (2004), Izraelu (2002) i Turcji (2006). 1991-1994 członek UD, 1994-2002 UW. Od 2007 pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN Delegatura Radom. Od 2003 członek Stowarzyszenia Maj 77.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

12VI – 17 X 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Tarnowie w ramach SOS krypt. Zebranie; 5 VIII 1976 – 8 III 1982 przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Niepoprawni; następnie przez Wydz. III KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOS krypt. Pedagog – do 21 VIII 1983.

Ewa Zając

Radom, Region Ziemia Radomska

Opcje strony

do góry