Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bek Wiesław

Wiesław Bek, ur. 25 VIII 1953 w Krośnie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1978).

1976–1977 współpracownik KOR, V 1977 współorganizator protestu studenckiego po śmierci Stanisława Pyjasa, 1977–1978 współzałożyciel i rzecznik SKS w Krakowie.

VI–XII 1978 w Szkole Oficerów Rezerwy w Elblągu, XII 1978 w zw. z działalnością opozycyjną pozbawiony tytułu podchorążego, zdegradowany do stopnia szeregowca i przeniesiony do zasadniczej służby wojskowej, do VI 1979 w jednostce wojskowej w Dolnej Grupie k. Grudziądza w plutonie zwanym „ZA i WY” (załadowczo-wyładowczy) wyznaczony do pracy przy rozładunku transportów materiałów budowlanych, w wojsku szykanowany za działalność opozycyjną. 1979–1986 nauczyciel w SP nr 2 w Drezdenku.

Od IX 1980 w „S”, przew. KZ w SP nr 2, od XI 1980 wiceprzew. MKK w Drezdenku, V 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzów Wielkopolski, członek ZR. IX 1981–V 1983 w zawiązku z koniecznością opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym.

1986–1990 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Lubaczowie.

Od IV 1989 przew. KZ „S” w Zespole Szkół Zawodowych i MKK w Lubaczowie, od VI 1989 z-ca przew. TZR NSZZ „S” województwa przemyskiego, IV 1989 współzałożyciel i sekretarz KO „S” w Lubaczowie, współorganizator tamże kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989.

1990–1994 burmistrz Lubaczowa, 1991 współorganizator wizyty Jana Pawła II tamże. Od 1990 w Forum Prawicy Demokratycznej, 1991–1998 w UD/UW, 1991–1994 członek Rady Krajowej. 1994–2006 dziennikarz tygodnika „Życie Podkarpackie”. 1999 założyciel Biura Porad Obywatelskich w Lubaczowie, 2000–2004 członek Zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie, 2004–2006 Zarządu Stowarzyszenia Lokalnych Grup Obywatelskich tamże. 2002 założyciel, nast. prezes Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju w Lubaczowie. 2005 założyciel, do 2007 szef lokalnej rozgłośni radiowej Twoje Radio Lubaczów. 2007–2010 rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego, 2010–2013 marszałka województwa podkarpackiego. Od 2013 gł. specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od XI 2019 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

13 IX 1977–6 I 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Lach.

Michał Stręk

Drezdenko, Kraków, Lubaczów, Region Gorzów Wielkopolski, Region Południowo-Wschodni, SKS

Opcje strony

do góry