Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Belina Andrzej Janusz

Andrzej Janusz Belina, ur. 19 IX 1958 w Radomiu. Ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie (1977), absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Wydz. Transportu (1993).

1979-1981 pracownik administracyjno-techniczny w WSI.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Instytucie Eksploatacji Pojazdów WSI. 26 X – 13 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w WSI; zwolniony z pracy.

1982-1984 pracownik Lokomotywowni PKP w Dęblinie, 1984-1995 Przedsiębiorstwa PKP w Radomiu.

Członek KO; 1989-1990 członek KZ „S” Węzła PKP Radom, delegat na WZD, III-VI 1989 wiceprzewodniczący, 1992 – V 1995 przewodniczący ZR Ziemia Radomska, delegat na kolejne KZD, członek KK. 1995-1997 prezes ECR-Trans Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowe Elektrociepłowni Radom SA, w 1997 pełnomocnik wojewody radomskiego ds. rozwoju regionalnego, 1998-1999 zarządca komisaryczny PPKS Ratrans w Radomiu, 2000-2001 doradca wojewody mazowieckiego, członek rad nadzorczych, m.in. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Zakładu Transportu Energetyki SA, od 2001 na rencie.

Do 19 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Rondo.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry