Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bełczowski Zdzisław Józef

Zdzisław Józef Bełczowski, ur. 20 I 1950 w Opatowie. W 1977 dyplom mistrzowski w zawodzie wytapiacz stali elektrycznej.

1966-2005 pracownik Huty Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. Wydz. Stalownia (H-1). 1979-1980 kolporter niezależnego pisma „Placówka”, w kontakcie z Janem Kozłowskim w Chwałowicach-Popowicach.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” na H-1, następnie Komisji Wydziałowej „S” na H-1; w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska.

Po 13 XII 1981 współorganizator (z Marianem Janikiem) wyniesienia z HSW sztandaru „S” i ukrycia go w prywatnym mieszkaniu; 4 XI 1982 – 5 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, tam 11 XI 1982 aresztowany za protestacyjną odmowę przyjęcia posiłku 10 XI 1982 (odmowa wykonania rozkazu), uniewinniony wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. 1984-1988 kolporter wydawnictw podziemnych: „Biuletynu Informacyjnego TKZ NSZZ «S» KP HSW”, „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Informacyjnego Regionu Środkowo-Wschodniego”, „PWA”, „SMiS-a”, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, kartek okolicznościowych i in., uczestnik akcji ulotkowych. Od X 1987 działacz Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; 26 IV 1988 rewizja w mieszkaniu, piwnicy, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wysokości 35 tys. zł za udział w wiecu 21 IV 1988 na terenie HSW, upomnienie w pracy, rewizja osobista na bramie zakładu; 28-29 IV 1988 i 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajków w HSW.

W 1989 podczas kampanii wyborczej działacz sztabu wyborczego w Stalowej Woli: rozprowadzanie materiałów informacyjnych, rozklejanie plakatów. 1989-2005 członek KZ „S” w HSW (od 2004 HSW-Huta Stali Jakościowych), 1992-2002 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska. Od 2005 na emeryturze, członek Koła Emerytów i Rencistów „S” w HSW-HSJ.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013); uhonorowany tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

1985-1988 rozpracowywany przez RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Grupa, 1988-1990 przez RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Sieć/Metalowcy/Hutnicy.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry