Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Będkowski Ryszard

 

Ryszard Będkowski, ur. 17 XI 1947 w Zabrzu. Ukończył Technikum Mechaniczne przy Hucie Zabrze (1972), absolwent Business Administration w Maryville University St. Louis w USA (1990).

1965–1973 w ZZ Hutników, nast. 1973–1976 w ZZ Pracowników Przemysłu Maszynowego, 1977–1980 w ZZ Górników.

1963–1973 uczeń zawodu, nast. frezer w Hucie Zabrze, 1973–1975 frezer w Kombinacie Urządzeń Mechanicznych Bumar-Łabędy (Wydział Zamiejscowy w Zabrzu-Mikulczycach), 1975–1976 w Przedsiębiorstwie Projektowo-Produkcyjnym Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal Zabrze. IX 1976 zwolniony za krytyczny stosunek wobec oficjalnych manifestacji poparcia dla władz po Czerwcu 1976, ok. 9 miesięcy bez zatrudnienia; 1977–1981 ślusarz, nast. frezer w KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII 1980 współorganizator strajku w KWK Borynia, członek KS. 28 VIII–3 IX 1980 członek MKS przy KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, uczestnik rozmów MKS z komisją rządową.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w KWK Borynia, skarbnik, członek MKR-Komitet Założycielski Jastrzębie-Zdrój. 1980 uczestnik posiedzeń KKP w Gdańsku z ramienia tegoż komitetu. Od II 1981 członek KZ, przew. Wydziałowej KZ na Wydziale Mechanicznym. W VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

12 XII 1981 przew. II Garnituru KZ w KWK Borynia. 14–18 XII 1981 uczestnik strajku tamże, członek KS, nast. przew. 18 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany, bity do nieprzytomności i straszony bronią w KM MO w Jastrzębiu-Zdroju, 19 XII 1981 internowany, 21 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, pobity podczas przesłuchań (wybite zęby). 1 I 1982 zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 23 I 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 4 lata i 6 mies. pozbawienia wolności. Osadzony w ZK w Raciborzu (IV 1982 uczestnik głodówki), w Strzelcach Opolskich (uczestnik siedmiodniowej głodówki o status więźnia politycznego), ZK we Wrocławiu. Od III 1983 przerwa w odbywaniu kary. VII 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Od VI 1984 na emigracji w USA, 1 VIII 1984–1986 frezer w zakładzie mechanicznym w Saint Louis, 1986–1996 właściciel zakładu mechanicznego tamże, 1996–1997 samodzielny podwykonawca w zakresie projektowania maszyn, od 1997 właściciel firmy SLAVONIC tamże. 1984 założyciel Szkoły Polskiej dla dzieci przy parafii św. Stanisława Kostki tamże. Od 1985 członek Narodowego Polskiego Klubu Sportowego, 1998–2002 prezes; 2007–2009 członek Rady Parafialnej przy kościele św. Agaty tamże. Od 2015 na emeryturze.

Od 9 X 2018 przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Saint Louis.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019).

1982–1984 rozpracowywany przez p. V-2 KM MO/RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOR krypt. Borek.

 

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry